Bài viết tin học

5933364 Những phần mềm miễn phí chụp màn hình Desktop
Một số phần mềm chụp màn hình đầy đủ tính năng, miễn phí, mạnh , phần mềm nhẹ thông qua đó bất kỳ khu vực màn hình của bạn có thể được chụp, chỉnh sửa và chia sẻ bằng nhiều cách và cũng có thể được lưu ở nhiều định dạng như BMP, JPG, GIF , PNG. Vì vậy, về cơ bản , phần mềm cung cấp cho các cơ hội để người sử dụng để chụp ảnh riêng của họ theo cách mà họ muốn! 1 - Screengrab...

Bài viết Lịch Sử

Ngô Thì Nhậm (ABC sưu tầm)
Nhà Ngô Thì Nhậm ở trên bờ sông Nhuệ. Từ đấy về kinh thành, đi cáng đôi, chạy gằn, chỉ mất chưa đầy nửa buổi. Ngô Thì Nhậm vì vậy hay ở quê nhà. Mặc dù ông làm quan to trong triều. "Hàn lâm hiệu thảo lễ khoa cấp sự trung" là một chức quan có tiếng tăm của Ngô Thì Nhậm ở triều vua Lê. Nhưng chức Gia thần và Tùy giảng của thế tử nhà Trịnh mới tạo cho ông một cái thế đặc biệt. Chúa tin cậy,...

Bài viết khác

Giáo án tiểu học , yếu tố cơ bản.
Một giờ học có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn chuẩn bị giáo án lên lớp như thế nào bởi “Giáo án như một thời khóa biểu và bản đồ dẫn đường cho một tiết học…”. Tại sao vai trò của giáo án lại quan trọng đến vậy và những yếu tố cơ bản của một giáo là gì? 1. Vì sao việc soạn giáo án trong trường tiểu học lại cần thiết? Bất kì một bài học nào cũng cần thời gian chuẩn bị,...

Điểm Báo