Giáo án tiểu học , yếu tố cơ bản.

Một giờ học có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc bạn chuẩn bị giáo án lên lớp như thế nào bởi “Giáo án như một thời khóa biểu và bản đồ dẫn đường cho một tiết học…”. Tại sao vai trò của giáo án lại quan trọng đến vậy và những yếu tố cơ bản của một giáo là gì? 1. Vì sao việc soạn giáo án trong trường tiểu học lại cần thiết? Bất kì một bài học nào cũng cần thời gian chuẩn bị,...

Giáo án điện tử - Bài giảng điện tử

Đã từ lâu những thuật ngữ như "giáo án điện tử", "Bài giảng điện tử" xuất hiện trên cộng đồng dân cư mạng đặc biệt là trang Website violet và những trang con của violet. Thật sự mà nói chính bản thân tôi cũng chưa hiểu hết ý nghĩ của những cụm từ này. Hôm nay tôi xin mạo muội đưa vấn đề này ra để phân tích và cũng muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người. Vấn đề đặt ra: 1- Giáo Án là gì?...

Điểm Báo