GIÁO TRÌNH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phụng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:52' 04-08-2010
Dung lượng: 179.1 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC

Lời nói đầu 7
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRUYỀN HÌNH 17
1, Khái niệm 8
2, Đặc trưng của truyền hình 10
3, Đặc điểm của báo chí truyền hình và sản phẩm của truyền hình. 12
4, Những yếu tố cơ bản trong truyền hình 13

NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH 34
1, Nguyên lý truyền hình 19
2, Các thiết bị truyền hình 21

LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN HÌNH 45
1.Truyền hình thế giới. 32
2, Truyền hình Việt Nam 41

CHỨC NĂNG CỦA BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH 58
1, Khái niệm về chức năng 46
2. Các chức năng của báo chí truyền hình 46

KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH 90
1. Khái niệm về kịch bản 59
2, Nguồn gốc kịch bản 61
3, Những đặc trưng và yếu tố của kịch 62
4, Kịch bản điện ảnh 67
5, Kịch bản điện ảnh 75
6, Kich bản truyền hình 79

SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYÊN HÌNH 97
1, Chương trình truyền hình trực tiếp 91
2, Loại chương trình sản xuất qua băng từ 94

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 105
1, Khái niệm 98
2, Kế hoạch và các yếu tố xây dựng chương trình 101

Một số mô hình sản xuất chương trình truyền hình 278

CẦU TRUYỀN HÌNH 124
1, Vai trò của các chương trình truyền hình trực tiếp 107
2, Nguyên lý cầu truyền hình 109
3, Đặc điểm của chương trình Cầu truyền hình 112
4. Quá trình chuẩn bị một chương trình Cầu truyền hình 114
5. Thực hiện ghi hình và phát sóng 120

TIN TRUYỀN HÌNH 145
1, Khái quát chung về tin 125
2. Viết tin như thế nào? 126
3. Cấu trúc viết tin 129
4. Các dạng tin 133
5, Tin truyền hình 136
PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 165
1, Khái niệm phỏng vấn 146
2, Các dạng phỏng vấn 147
3, Phương pháp, kỹ năng phỏng vấn 149
4, Phỏng vấn truyền hình 151
5, Phương pháp thực hiện phỏng vấn truyền hình 157
6, Nghệ thuật phỏng vấn truyền hình 160
7. Kịch bản phỏng vấn truyền hình 162

PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH 192
1. Sơ lược sự hình thành và phát triển của phóng sự 166
2, Khái niệm và đặc trưng của phóng sự truyền hình 169
3, Vai trò và các dạng kịch bản phóng sự truyền hình 176
4, Các loại phóng sự truyền hình 179
5. Quy trình thực hiện phóng sự truyền hình 182
6. Phân biệt phóng sự truyền hình với một số thể loại khác. 188

BÌNH LUẬN TRUYỀN HÌNH 213
1, Khái niệm 193
2, Bình luận trên truyền hình 195
3, Đặc điểm và các yếu tố của bình luận truyền hình 200
4, Các dạng bình luận truyền hình 201
5, Kịch bản bình luận truyền hình 206
6, Quy trình thực hiện bình luận truyền hình 207

KÝ SỰ TRUYỀN HÌNH 229
1, Những vấn đề chung về ký 214
2, Phân biệt ký sự truyền hình với một số thể loại khác 217
3, Các dạng ký sự truyền hình 220
4, Sáng tạo tác phẩm ký sự truyền hình 224

PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN HÌNH 261
1, Khái niệm 230
2, Sự ra đời và phát triển của phim tài liệu 235
3, Chức năng của phim tài liệu truyền hình. 237
4, Điểm khác nhau giữa phim tài liệu truyền hình 238
và phim tài liệu điện ảnh
5, Những điểm phim tài liệu truyền hình được kế thừa 245
từ phim tài liệu điện ảnh
6, Các thể loại phim tài liệu truyền hình 247
7, Các phương pháp khai thác chất liệu 249
8, Các yếu tố trong kịch bản phim tài liệu truyền hình 250
9, Kết cấu và bố cục kịch bản
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Điểm Báo