Sổ điểm bằng Excel

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Lê Đình Truyền (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:32' 05-08-2011
Dung lượng: 96.7 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
TỔNG HỢP KẾT QUẢ CẢ NĂM NĂM HỌC 2009-2010
Họ và Tên HS STT "Tổng số ngày
nghỉ học" "Xếp loại
hạnh kiểm " Xếp loại học lực môn STT "Xếp loại
giáo dục" "Lên lớp
(lưu ban)" Khen thưởng Tổng hợp chung Xếp loại Xếp loại học lực môn STT Xếp loại Cả năm
"Tiếng
Việt" Toán "Đạo
đức" "Khoa
học" "Lịch sử
& Địa lí" "Âm
nhạc" "Mĩ
thuật" "Kĩ
thuật" "Thể
dục" "Ngoại
ngữ" "Tin
học" Hạnh "Đạo
đức" TN&XH "Âm
nhạc" Mĩ Thủ "Thể
dục" Cộng Điểm thi hạnh Tiếng Toán "Đạo
đức" TN&XH "Âm
nhạc" Mĩ Thủ "Thể
dục" giáo dục Nữ DT NữDT
Có phép Kh. Phép kiem thuật công TV Toan kiểm Việt thuật công Nữ DT NữDT
Kha Thị Quế Anh 1 4 5 TB G G G G G 1 Tổng số học sinh: Đầu năm học: 29 Cuối năm học: 25 1 Y Y Y Y
Lê Văn Chí Cường 2 G G G G G 2 (Bỏ học: 2 Chuyển trường: 2 ) 2 Y Y Y Y
Trần Thị Kim Đào 3 TB K K K K 3 Xếp loại hạnh kiểm: Đ: CĐ: 3 Y Y Y Y
Bùi Văn Hong 4 TB Y TB TB TB TB 4 Xếp loại học lực môn: 4 Y Y Y Y
Phạm Nhựt Huy 5 K Y Y Y Y 5 Tiếng Việt: Giỏi: 2 Khá: 1 TB: 2 Yếu: 1 5 Y Y Y Y
Tạ Thị Mỹ Huyền 6 G G 6 Toán: Giỏi: 3 Khá: 1 TB: 1 Yếu: 1 6 Y Y Y Y
Bùi Quốc Khiêm 7 7 Đạo đức: A+: A: B: 7 Y Y Y Y
Bùi Thị Yến Khoa 8 G 8 Khoa học Giỏi: 2 Khá: 1 TB: 1 Yếu: 1 8 Y Y Y Y
Nguyễn Hoàng Thiên Kim 9 9 L.sử & Đ.Lí Giỏi: 2 Khá: 1 TB: 1 Yếu: 1 9 Y Y Y Y
Nguyễn Bảo Lập 10 10 Âm nhạc: A+: A: B: 10 Y Y Y Y
Dương Vũ Luân 11 Y 11 Mĩ thuật: A+: A: B: 11 Y Y Y Y
Trần Ngọc Mơ 12 12 Kĩ thuật A+: A: B: 12 Y Y Y Y
Trần Thị Thanh Ngọc 13 13 Thể dục: A+: A: B: 13 Y Y Y Y
Nguyễn Hoàng Nhân 14 2 1 14 Ngoại ngữ: Giỏi: 2 Khá: 1 TB: 1 Yếu: 1 14 Y Y Y Y
Trương Vĩnh Phát 15 15 Tin học: Giỏi: 2 Khá: 1 TB: 1 Yếu: 1 15 Y Y Y Y
Nguyễn Hữu Quí 16 16 Xếp loại giáo dục: 16 Y Y Y Y
Dương Thị Thảo Quyên 17 17 Giỏi: Khá: TB: Yếu: 17 Y Y Y Y
Vương Hữu Thắng 18 18 Lên lớp thẳng: 18 Y Y Y Y
Bùi Bảo Thọ 19 19 Lên lớp sau kiểm tra lại: 19 Y Y Y Y
Nhan Thị Ngọc Thơ 20 20 Lưu ban: 20 Y Y Y Y
Phan Hải Thông 21 21 Học sinh giỏi: 21 Y Y Y Y
Nguyễn Văn Thông 22 K 22 Học sinh tiên tiến: 22 Y Y Y Y
Mã Thu Thủy 23 23 Học sinh khen thưởng từng mặt: 23 Y Y Y Y
Trần Thị Kiều Tiên 24 24 24 Y Y Y Y
Tạ Thị Mỹ Tiên 25 25 Giáo viên chủ nhiệm 25 Y Y Y Y
Lê Trí Tín 26 26 26 Y Y Y Y
Lâm Minh Trí 27 27 27 Y Y Y Y
Nguyễn Trọng Triết 28 28 28 Y Y Y Y
Lê Văn Trung 29 29 Đỗ Thị Cúc
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Điểm Báo